Langtur på kart (28.12.2016)
Kategori: Trening
Distanse: 18.86 km
Tid: 175:02
Gj.sn. HR: 123
Maksimum HR: 159
Langtur på kart med 5 o-intervaller I2/I3. Ingen postmarkeringer i terrenget. Fokus på kompass, noe som gikk ganske bra, kun noen små sleiver. Drag 1: 2-10, Drag 2: 16-20, Drag 3: 21-29, Drag 4: 29-35, og Drag 5: 36-42

Post 4. Ser ikke så nøye på kartet eller kompasset, og kommer til høyre for høyden.

Post 9. Trodde jeg løp på høyresiden av den lille hjelpekollen ca. halvveis (lå under streken), men løp tydeligvis på venstresiden av den. Derfor kom jeg litt til venstre for posten.

Post 19. Det gikk et ganske solid gjerde ved siden av stien, så jeg måtte følge stien til en åpning jeg fant i gjerde.

Post 20. Alt det hvite nord for stien var blitt et hogstfeltet, så det var ikke så verst å løpe i. Så ikke at jeg kunne løpe midt under streken til stien, så jeg løp 90 grader til venstre da jeg kom gjennom åpningen av gjerde.

Post 30. Det grønnstipla rett etter 29. posten var umulig å komme gjennom, men jeg valgte å løpe til venstre og kom dermed altfor langt til venstre. Burde heller ha løpt til høyre, for da hadde jeg blitt fanget opp av tømmerslepa.

Post 33. Så ikke at det var tre små koller der, trodde det kun var de to lengst nord. Så da jeg løp mellom to koller trodde jeg at det var de to lengst nord, men det var de to lengst sør. Derfor traff jeg ikke søkket.

Post 38. Det var veldig vanskelig å vite nøyaktig hvor jeg var ved 38. posten, så jeg var ikke helt riktig sted.
Vis kommentarer (0)
 
Langtur på kart (28.12.2016) Langtur på kart (28.12.2016)